Kontakt oss

STYRET: 

Leder: Bernt Asle Karlsen
  Tlf 97665070
   bernt.karlsen@fst.as

Nestleder:
Steinar Pedersen 
Tlf  90635804

Kasserer 
Morten Stolpen
Tlf 48031187


Styremedlem 
      Odd Harry Hansen
Tlf 
48122969
         
Styremedlem:

Steinar Holte Os
Tlf 97043830