Fiskekort

PRISER:

Døgn kort kr 400,- og
halvd
øgns kort kr 300,-

 

Etter avtale så kan hele sonen leies. 
    

Kort får du kjøpt på:

Lenke til:Webshop Scanatura  


   

STORJORD VALDET:
 
Storjord-valdet er gård.nr 16 og utgjør en strekning på 2,9 km. 
Valdet har flotte kulper og små stryk hvor grus og stein er den dominerende bunnsubstansen.
Her tilbys lakse- og sjøørretfiske med mark, sluk og flue. 
Alt fiske skjer på østsiden av elva og det er påbudt bevegelig medstrøms fiske.

Valdet starter ved Førshøla i sør ved grense mot valdet Larsos.
Grensen i nord er Leiråga, mot valdet  Molid.
Det er ikke lov å fiske fra Tennøyra (OS).