Sjåøyra

Sjåøyra
Sjåøyra er kulpen nedenfor Høla og som går inn mot veien på vestsiden. Sjåøyra består hovedsaklig av små stein og grus. Hølen er ganske dyp med betydelig roligere understrøm enn overflatestrømmen. Sjåøyra passer for alle typer fiske, mens fluefiske er nok det dominerende.

ELVEBREDDEN SOM ER FILMET MOT ER STORJORDVALDET.