Søkksanj

Søkksanj
Søkksanj er strekket fra nybrua og ned til svingen mot Leiråhøla. Søkksanj har bunnsedimenter som i hovedsak består av grov og midlere grussedimenter. I nederste delen består bunnen også av sandsedimenter. Vannføringen er relativt rask på både stor og liten elv, og er egnet for alle typer fiske. Fluefiske er det mest dominerende på Søkksanj.
Det er gapahuk og toalett ved Søkksanj.

ELVEBREDDEN SOM ER FILMET MOT ER STORJORDVALDET.