Leiråhøla

Leiråhøla
Leiråhøla består av både grunne og dypere deler. Bunnsedimentene her består hovedsaklig av grus, sand og leire. Vannføringen er relativt rolig, og Leiråhøla er egnet for alle typer fiske.

ELVEBREDDEN SOM ER FILMET MOT ER STORJORDVALDET.