Din overskrift

Erik Sterud i Norske Lakseelver mener Norge er best på både oppdrettslaks og villfisk. Foto: Privat.

- For en fagsjef i Norske Lakseelver resulterte januar i et pinlig høyt CO2-avtrykk, med flybåren deltakelse på Sjømatdagene i Trondheim, lusekonferanse og villakskonferanse samme sted, samt fiskehelsekonferanse i Tromsø, skriver Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Annonse

Kronikken under er skrevet i sin helhet av Erik Sterud i Norske Lakseelver.

Trøsten er at man fikk seg en solid kunnskapsoppdatering fra verdens beste fagfolk i alle leirer. For slik er det faktisk - Norge er best på både på oppdrettslaks og villaks. Nedenfor følger noen inntrykk som festet seg i løpet av konferansemåneden januar.

Status for villaksen

På villakskonferansen i Trondheim ble vi fra forskerhold servert følgende fun fact: «det har ikke stått bedre til med gytebestandene i våre lakseelver siden 60-tallet». Hvis du som oppdretter nå følte deg «frikjent» og du som politiker følte deg forvirret, så er det ikke så rart. For hvordan stemmer dette med de samme forskernes funn, at innsiget (tilbakekomsten) av villaks til norske elver er halvert på 30 år? Svaret er å finne i likningen: gytebestand = lakseinnsig - laksefangst.

 Årsaken til stadig sterkere gytebestander er at laksefangstene har avtatt mer enn innsiget. I dag forvaltes villaksen etter det såkalte gytebestandsmålet, som er estimatet over hvor mye laks som må gyte i elva for at den skal produsere sitt maksimale antall smolt. Gytebestandsmålet er elvas såkorn og må ikke røres. Eventuell høsting må skje på det høstbare overskuddet, som er differansen mellom innsiget og gytebestandsmålet. Dette blir som bruken av oljefondet. Det kan høstes av rentene, ikke av grunnkapitalen. Det som har skjedd de siste 10 årene er at gytebestandene reddes ved at høstingen begrenses.

Men hva skjer den dagen innsiget ikke er større enn gytebestandsmålet? Da har vi satt den ville laksen på et levende museum. Vel bevart, men vennligst ikke rør. Nettopp derfor har ikke myndighetene satt likhetstegn mellom gode gytebestander og gode laksebestander. Myndighetenes eget minstekrav er at det høstbare overskuddet skal være intakt. Nærmere bestemt minimum 80 % av normalt høstbart overskudd. Dette er nedfelt i den såkalte kvalitetsnormen for villaks. I dag oppfyller ikke mer en 20 % av elvene minstekravet i kvalitetsnormen.

Forskningskommunikasjon

På villakskonferansen var det, blant alle foredragene om laksen og dens mange utfordringer, et om forskningskommunikasjon. Altså ikke om forskningsformidling, som er enveis, men om toveis meningsutveksling om bruk av forskning. Hva kan forskningen brukes til, hva vil vi bruke den til og hvilke uløste problemer og utfordringer bør forskerne utrede? Forskning er vi nokså gode på i Norge, men kommunikasjonen rundt dette står det dårligere til med. I hvert fall når det gjelder realfagsforskning.

Dette har etter min mening flere årsaker. For det første er det sjelden å se en forsker tone flagg basert på kunnskapen hen har ervervet seg. Noen virker nokså ignorante med tanke på samfunnsnytten av egne resultater, mens andre setter et skarpt skille mellom det å forske og det å mene. De vil faktisk ikke ha noen formening om hvordan deres forskning bør bli brukt. En annen årsak til manglende forskningskommunikasjon er at mange politikere ikke evner å ta fornuftige avgjørelser basert på tilgjengelig forskning. Dette kan ha sammenheng med mitt første punkt, men i tillegg mangler vi i Norge både respekt og forståelse for akademiske autoriteter. Dette gjør at politikere kan ha vanskeligheter mellom å skille skitt og kanel.

I den ene hånden kan de kan stå med et debattinnlegg eller lobbyinitiativ som sier én ting,  og i den andre kan de ha en tung forskningsrapport som sier noe annet. Konklusjonen blir ofte: «jeg vet neimen ikke hva jeg skal tro på». De klarer ikke å vekte bidragene, og redde for å gjøre feil så gjør de den største av dem alle. De tror at sannheten ligger midt imellom. Dette ser vi i klimaspørsmål og dette ser vi i laksespørsmål.

Jeg tror det er forskerne som selv har nøkkelen til bedre forskningskommunikasjon rundt realfagene.  De må i langt større grad tørre å delta i samfunnsdebatten rundt sine fag, og ikke bare i den langt snevrere, og kanskje tryggere, akademiske debatten. Forutsetningen er selvfølgelig at de holder seg til eget fag når forskertittelen brukes som inngangsbillett til debatten.

Hva har vi gjort med laksen?

Laksen er en imponerende skapning. Gyting og klekking er finurlig timet så den lille yngelen finner mat akkurat i det plommesekken er brukt opp om våren. To til fem år senere endrer den fasong og farge, snur nesa mot sjøen og vandrer ut i saltvann. Nok en gang eksakt på den tiden hvor det bugner av mat i fjorder og kystområder (enn så lenge også i Repparfjorden). Ett til tre år etter det igjen kommer den som en topptrimmet torpedo tilbake fra havet, forserer de vanskeligste fosser og stryk før livssyklusen fullføres på gyteplassene om høsten.

Etter Frisk Fisk-konferansen, som for øvrig holdt imponerende høyt faglig nivå, ble jeg sittende igjen med et hovedspørsmål - hva har vi egentlig gjort med det husdyret vi har laget av denne fisken? For aller første gang ble det i 2018 satt smolt i sjøen hver eneste måned i hele landet (Finnmark var siste fylke ut).  Dette nødvendiggjør manipulering med både temperatur og daglengde. Noe som gjør den lille laksen fullstendig forvirret. Den smoltifiserer, desmoltifiserer og resmoltifiserer flere ganger dersom vi ikke får den ut i merdene i de stadig smalere, men desto hyppigere smoltvinduene. Men heldigvis – i sjøen bugner det fremdeles av mat for smolten. Dog ikke sunn sjømat.

Den eneste som ikke lenger får spise fet fisk er laksen selv, for den har vi gjort til vegetarianer. Er det dét som er årsaken til at den fisken som vi mennesker anbefales å spise for å forebygge hjertelidelser, selv har blitt hjertepasient?  Flere typer hjertelidelser vanlige hos oppdrettslaksen. Vanlige, og ikke minst dødelige, er sykdommer som hjerte- og skjelettmuskelbetennelse og kardiomyopatisyndrom. Eller hjertesprekk som sistnevnte sykdom også kalles, Et navn som levende beskriver hva dette handler om for laksen. Og tro nå ikke at laksehjerter som verken blir betente eller sprekker, ser fine ut.

Det er langt fra villaksens pyramideformede idrettshjerte, til oppdrettslaksens runde, eller på andre måter misdannede, blodpumpe. Fet fisk er bra for hjertet reklamerer oppdrettsindustrien med. Men Salmo salar, «den som hopper», har blitt hjertesyk, feit og dvask. Hoppe kan den så vidt gjøre fremdeles. Dog ikke opp fosser og stryk, men kanskje pga. irritasjon over skottelus. For skottelusa har det blitt mange av lengst mot nord, lærte vi på både Lusekonferansen og Frisk Fisk. Irriterende mange faktisk, siden det bokstavelig talt ikke er noen grenser for hvor mange det kan bli på en stakkars laks. Kanskje burde vi ikke flyttet rognkjeks, en av skottelusas hovedverter i naturen, inn i merdene til laksen. Når oppsto ideen om at dét var lurt?  Jo det skjedde da lakselusa ikke lenger døde av de kjemikaliene vi har prøvd å bekjempe den med i altfor lang tid.

Sykepleier på luselønn

Rensefisk virker. Både leppefisk og rognkjeks spiser lus av laksen, og vi er avhengige av dem. Ikke rart at oppdrettsindustrien liker å selge solskinnshistorien om våre små hjelpere. Rognkjeks - fiskenes svar på Florence Nightingale. Denne uselviske sykepleieren, som under dårlige kår pleiet skadde soldater under (den forrige) Krimkrigen. Dårlige kår er forresten det eneste rognkjeksen har til felles med frøken Nightingale. For der unge Florence frivillig dro i krigen (og kom hjem igjen),  sendes rognkjeksen med enveis billett til døden. På midlertidig slavekontrakt og luselønn.

Florence Nightingale ble 90 år. For en gjennomsnittlig rognkjeks eller leppefisken tar livet slutt etter få måneder. Enten sulter den i hjel, dør av sykdom eller dør i oppdrettsindustriens torturkamre. Noe annet er det misvisende å kalle de ikke-medikamentelle behandlingsmetodene som oppdrettslaksen, og dessverre også en stor del av rensefisken, utsettes for. Selv den i utgangspunktet robuste laksen, dør i et altfor stort antall i disse innretningene. Enda laksen er bygget for store temperaturforandringer, raske endringer i saltholdighet og hard mekanisk påkjenning. Det er ikke en liten rognkjeks og det får derfor fatale følger.

Reine ord for penga

50 millioner laks og 50 millioner rensefisk dør i norske merder hvert år. Svinn kalles det.  Eller enda mer diffuse «biological issues» når man leser om det i oppdrettsselskapenes kvartalsrapporter. Men svinn er noe du har i bedrifter som produserer biler, kofferter eller mobiltelefoner. Det er tap av husdyrliv det dreier seg om i oppdrettsindustrien. Altså døden. Og dét nevnes stadig oftere av veterinærene. Både de merdkanten og de på Mattilsynets kontorer. Husdyrdøden i norske merder er et megaproblem. Og den den døden som rammer rensefisken er i tillegg et metaproblem. Altså et problem som eksisterer ene og alene som følge av det problemet rensefisken egentlig er satt til å løse. I vår desperate søken etter å reparere det opprinnelige problemet, har vi isteden doblet det. Feil, vil noen kanskje si.

Uten ofring av 50 millioner rensefisk ville enda flere oppdrettslaks og villaks lidd behandlings- eller lusedøden. Ja mon det. Skal vi gjøre et tankeeksperiment? Hva ville skjedd dersom Mattilsynet sa til politikerne våre: «Dere må forby bruken av rensefisk - dagens praksis er i strid med dyrevernloven»? 50 millioner rensefiskliv ville vært spart, men ville det dødd 50 millioner flere laks i merdene av den grunn? At behovet for ikke-medikamentelle metoder umiddelbart ville blitt større er det liten tvil om. Rensefisk spiser jo tross alt lus en del av sitt korte liv. Laksedødeligheten ville sannsynligvis først økt, men så ville den falle brått. Hvorfor? Rett og slett fordi samfunnet ville revet sin «kontrakt» med oppdrettsindustriens i fillebiter og sagt at den ikke lenger gjelder. «Dere får ikke lov til å produsere laks på fellesskapets eiendom dersom dere fortsetter slik». At denne samfunnskontrakten er skrevet på skjørt papir vet selvfølgelig oppdrettsselskapene og deres organisasjoner. Selvfølgelig tar de problemene på alvor.

Industrien bruker milliarder på både helse og velferd. Det forskes både på teknologi, medisin og avl.  Men samtidig gjentas mantraet – «ekspander eller dø, ekspander eller dø…». Produksjonen må økes. Profitten må bedres. Større, bedre, raskere, mer. På vei hjem fra konferansene og fagmøtene der man snakker om problemer og problemløsning, legger oppdrettsindustrien turen innom Stortinget og departementene. Og der snakker man kun om vekst, og om hvordan regler, byråkrati og miljøhensyn legger sin klamme hånd over oppdrettsselskapene.

Vekst på miljøets og fiskens premisser

I år skal trafikklyssystemet slås ordentlig på. Ikke slik man gjorde i 2017 da rødt ble kalt gult, men helt på. Med fungerende rødlys og 6 % kapasitetsnedgang for de som måtte bli belyst av dette. Men hva bestemmer lysfargen? Utelukkende hvor mange prosent av utvandrende vill laksesmolt som måtte bli drept av lus i de enkelte områdene. Og med aksept for at inntil 30 % av all villsmolt kan dø som følge av lus før det blinker rødt, sier det seg selv at det blir lite rødt i år også. På Frisk fisk-konferansen var det ingen som fra scenen pratet om å koble helse og velferd til trafikklyset. Det er etter min mening en forutsetning for at denne industrien skal kunne reddes. Trafikklyssystemet er rigget for inkludering av flere miljøindikatorer. Det er både viktig og riktig.

Miljøet består sannelig av mer enn vill laksesmolt. Men i tillegg til flere miljøindikatorer må man få både helse-, velferds- og produksjonsindikatorer inn i trafikklyssystemet. Der miljøindikatorene må virke på produksjonsområdenivå for å ta hensyn til økosystemeffekter og totalbelastning, kan de andre indikatorene virke på konsesjonsnivå. Da får vi et system der alle oppdretterne i et område i utgangspunktet kan få grønt lys for 6 % kapasitetsøkning pga. et akseptabelt miljøavtrykk, men der systemet samtidig sier «stop en hal»: «Dette gjelder faktisk ikke deg som har 100 % rensefiskdødelighet. Det gjelder heller ikke deg som mister 20 % av laksen din. Det gjelder ikke deg som ikke klarte å holde oppdrettslaksen innenfor merdene, og det gjelder ikke deg som mistet 100 tonn fisk i én avlusningsoperasjon. Og det gjelder heller ikke alle dere som ikke oppnår forhåndsavtalt score på et samlet sett med helse- og velferdsindikatorer».

Ved et veiskille

I flere år har vi hatt skyhøye laksepriser og ditto fortjeneste. Ikke fordi produksjonskostnadene har vært lave. Paradoksalt nok på grunn av det motsatte. Høy dødelighet og stadig synkende gjennomsnittvekt på fisken har skapt et selgers marked, der etterspørselen er høyere enn tilbudet. Denne situasjonen er før eller siden nødt til å implodere. Lønnsomhet må skapes av god fiskehelse, best mulig dyrevelferd og lavest mulig miljøavtrykk, ikke av det motsatte. Dette skjønner oppdrettsindustrien, men dens lobbyister kommer aldri til å kreve flere og strengere indikatorer inn i trafikklyssystemet.

Disse kravene må derfor komme fra samfunnet, fra veterinærene og fiskehelsebiologene og fra villaksforkjemperne. De må bli kanalisert inn til Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet, og til Stortinget og Fiskeridepartementet. Vår bønn til alle forskere og alt fiskehelsepersonell er at også dere tør å si hva dere mener. Ikke bare i lukkede fora, men høyt og tydelig så stemmene høres av politikere både på Løvebakken og i Kongens gate.


Din overskrift

til å redde villaksen

KRONIKK: Forskningen NINA utfører på forskningsstasjonen på Ims i Sandnes har gitt kunnskap som kommer alle laksebestander til gode.

Forskning på villaks og konsekvensene av en stor oppdrettsindustri er aktuelt som aldri før. Laksen har vært en viktig art så lenge det har bodd mennesker i Norge. Men ikke alle vet at norsk lakseforskning og forvaltning er helt i verdenstoppen, og heller ikke at det ligger en perle av en elv og en forskningsstasjon like utenfor storbyen Sandnes-Stavanger; elven Imsa og NINA Forskningsstasjon Ims på Ims i Sandnes.

Lang satsing

Historien om forskningen på Ims starter med at fiskeforskningen ved daværende Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (nå del av Direktoratet for naturforvaltning) på 1960-tallet jaktet på et egnet sted for forskning som kunne øke avkastningen av laks og ørret i Norge. Forskerne lette landet rundt etter en egnet elv. Valget falt på elven Imsa i Rogaland, en ypperlig elv egnet for studier av laks og sjøørret til beste for alle laksebestander i landet.

Ved kgl. res. av 27. juli 1973 ble staten, ved Miljøverndepartementet, gitt tillatelse av Stortinget til å ekspropriere rettigheter slik at forskningsstasjonen på Ims kunne bygges. For å kunne bygge et slikt anlegg, ble Imsa vernet i Verneplan 1 den 6. april 1973. I 1975 stod en toveis fiskefelle i Imsa ferdig, den første i sitt slag i landet, og ett av de få stedene i verden der forskerne har telt laks og sjøørret på ned- og oppvandring i 40 år. Imsa er én av indekselvene som Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) bruker når de beregner laksens overlevelse i havet, og gir råd om forvaltning av laks.

Enestående forskningsstasjon

Forskningsstasjonen på Ims er et av de få stedene i verden der forskerne har telt laks og sjøørret på ned- og oppvandring i 40 år. Alle utvandrende laksunger fra elva Imsa blir fanget i fiskefella på vei til havet. Der blir de målt, veid og merket før de slippes videre. Når fisken kommer tilbake til elva, blir den fanget og registrert igjen.
Tonje Pedersen

Imsa er det eneste stedet i Norge der forskerne kan gjøre presise vurderinger av forholdet mellom antall gytefisk, elveareal og antall rekrutter i bestanden. Alle utvandrende laksunger fra Imsa blir fanget i fiskefella på vei til havet. Der blir de målt, veid og merket før de slippes videre. Merket forteller oss når de forlot Imsa, og hvor lenge de har vært i havet før de kommer tilbake for å gyte.

Når fisken kommer tilbake til Imsa, fanger vi den igjen. Ut fra størrelsen på hunnlaksen beregner vi ganske presist hvor mange egg hun legger i elva, og sammenholder dette med hvor mange utvandrende laksunger (smolt) det blir fra hver årsklasse.

I Imsa tar det omtrent to år fra eggene klekker om våren til laksungene vandrer ut av elva som smolt ca. 13–14 cm lange. Forskningen på Ims har vist at overlevelsen fra egg til smolt er tetthetsavhengig, dvs. at overlevelsen er høy i år med få gytefisk i elva og lav når det er mange gytefisk. Ved omtrent 6 egg per kvadratmeter elveareal er elva fullrekruttert av laksunger og produserer omkring 1200 utvandrende laksunger to år etter.

Ett eller to år etter utvandring til havet kommer laksen tilbake for å gyte. Siden laksesmolten på utvandring blir telt og merket, kan vi presist beregne overlevelsen til gjenfangst og også spredningen til andre elver, fordi folk som fanger merket laks sender fangstopplysningene til NINA. I havet fant vi at overlevelsen er uavhengig av tetthet; jo flere smolt som går ut, dess flere kommer tilbake. Det er stor variasjon fra år til år i havoverlevelsen, og den har også gått ned de siste 30 årene.

Tetthetsuavhengighet betyr at det ikke er noen kompenserende mekanismer om for eksempel den utvandrende smolten skulle bli angrepet av lakselus. Økt dødelighet som følge av lakselus, er et direkte tap av gytefisk.

Unikt forsøk med oppdrettslaks

I 1993 gjorde vi et forsøk som til nå er det eneste i sitt slag i verden. Vi satte ut kjønnsmoden oppdrettslaks sammen med kjønnsmoden imsalaks i elva og målte deres suksess (Darwins «fitness») gjennom en hel livssyklus. På den tiden trodde mange at oppdrettslaks ikke kunne formere seg i naturen. Det kunne den, selv om suksessen til oppdrettslaksen var betydelig lavere enn for den lokale villaksen. Pr. forelder produserte oppdrettslaksen kun én seksdel så mange avkom fram til kjønnsmoden laks i neste generasjon.

Vi så også at laksunger med oppdrettsforeldre konkurrerte med de ville laksungene om mat og oppvekstplasser. Summa summarum produserte mix-en av omtrent like mange oppdretts- og villaks på gyteplassen 30 prosent færre utvandrende laksunger enn det vi forventet ut fra tallet på egg. Selv om oppdrettslaksen hadde dårligere «fitness» enn villaksen, så ødela de også villaksens produksjon.

Forskningsstasjonen ligger ned mot Imsbukta på Ims, øst i Sandnes. Like sør for anlegget, ved naustet til venstre i bildet, er utløpet av elva Imsa.
Knut Aanestad Bergesen

Forskning under press

Disse resultatene er ikke nødvendigvis populære. Noen prøver å avvise dem ved å karakterisere forskningen som dårlig, eller ved direkte trakassering, slik Morgenbladet skrev om sist sommer. Andre velger å finansiere alternative forskningsmiljøer til den forskningen som drives av NINA, Havforskningsinstituttet og andre seriøse forskningsmiljøer. Internasjonalt bestemmes kvaliteten av forskningen av fagfellevurderte artikler. NINAs lakseforskningsmiljø fikk karakteristikken «verdensklasse» siste gangen vi ble vurdert av et internasjonalt panel opprettet av Norges forskningsråd.

«Noen prøver å avvise resultatene ved å karakterisere forskningen som dårlig, eller ved direkte trakassering.»

Det er vi stolte av. Og vit at Imsa og forskningsstasjonen på Ims som gjør at vi har kommet dit, ligger bare en kort søndagstur unna.


Din overskrift

bokstav må følges

Hva var intensjonene med verneregimet nasjonale laksevassdag og nasjonale laksefjorder? Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander. Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohns innlegg fra villakskonferansen i Alta.

De aller fleste kjente og alvorlige trusler mot de ville bestandene av atlantisk laks er skapt av mennesker, direkte og indirekte. Det er innlysende for truslene fra oppdrettsvirksomheten, men gjelder også skadevirkninger av vassdragsreguleringer, forurensninger, forsuring og ferskvannsparasitten Gyrodactylus salaris , for å nevne noen av de viktigste. Og det mennesker har skapt, kan mennesker fjerne, i alle fall i prinsippet. Det kan naturligvis være uhyre krevende, og endog kreve et globalt engasjement av uanede dimensjoner, som i klimaspørsmålet. Økningen av havtemperaturen har allerede virket inn på laksens levemåte, antakelig også i negativ retning. Men dette rekker langt utover mitt kompetanseområde og mine ambisjoner. Jeg skal holde meg til de nasjonale utfordringer for villaksen.

Hvilke virkemidler har vi så til rådighet i dagens Norge? Flere grupper kan bidra til å gjenoppbygge og styrke sterkt svekkede villaksbestander. Oppdrettsnæringens folk kan bli dyktigere til å holde luseproblemet under kontroll og hindre sykdommer og rømninger, ikke minst ved intern disiplin i næringen, men kanskje i første rekke ved å satse stort på innovasjon, utvikling og teknologisk forskning. Alt tyder på at de vil få god drahjelp av fiskeriminister Sandbergs forpliktende uttalelser på denne konferansen. Og vannkraftregulantene kan sørge for bedre manøvreringsreglementer for å sikre mest mulig naturlig vannstand i vassdraget, stille forstandige konsesjonsvilkår og bidra til å bygge laksetrapper og åpne for nye viktige leveområdet for laksen. Elveeiere kan sørge for habitatforbedrende tiltak langs og i vassdragene med tilstøtende gytebekker og streng privat regulering av fisket, og sportsfiskere og sjøfiskere kan vise større moderasjon ved uttak av laks osv. Men når jeg ramser opp denne type frivillige tiltak, blir det innlysende for alle at de er høyst utilstrekkelige. Det gjelder også såkalte «buy out»-ordninger som enkelte private aktører har satt i verk. De er gode så langt de rekker, men det er nok å tenke på oppdrettsnæringen for å forstå utilstrekkeligheten. Ingen private villaksinteresser har finansielle muskler til å kjøpe ut den virksomheten. Dersom man hadde basert lakseforvaltningen utelukkende på frivillighet, ville vi neppe hatt høstbare bestander tilbake. Gangsterlederen Al Capone skal ha uttalt følgende: «Man kan komme langt med et vennlig ord, men man kommer mye lenger med vennlige ord og et gevær i hånden». Det er den offentlige innsats som er avgjørende for en vellykket lakseforvaltning. Og da tenker jeg ikke i første rekke på slik innsats i form av økonomiske overføringer og bevilgninger til gode formål. Selvsagt er det viktig å bevilge penger til forskning og kunnskapsformidling om villaksen. Likedan har bevilgninger til kalking av sure vassdrag direkte ført til en betydelig vekst i nærmest utdødde sørvestlige laksebestander. Samme gode effekt har vi sett av offentlig finansiering av rotenon- og aluminiumsbehandling av gyroinfiserte vassdrag. Alt dette må fortsette.

Fast fisk i Bolstadelva i Hordaland. Laksestammen i elva er i ferd med å ta seg opp igjen etter stor innsats fra lokal forvaltning.

Men det er min påstand at offentlig reguleringspolitikk i form av lover og forskrifter er det aller viktigste virkemidlet i arbeidet for å styrke villaksen. Offentlig myndighetsutøvelse – eller med en mindre tilslørende ordbruk – offentlig bruk av makt krever hjemmel i lov vedtatt av Stortinget på vanlig vis. Dette legalitetsprinsippet er en del av vår status som rettsstat, og vi er fjernt fra Al Capones Chicago i mellomkrigstiden. Det er nettopp den mulighet som ligger i lovhjemlet myndighet, Villaksutvalget i 1999 ønsket å benytte på en ny og kraftfull måte - til vern om de ville laksebestandene. Bakgrunnen var at disse bestandene befant seg på et «historisk lavmål». Men bakgrunnen var også en analyse av forvaltningen, og av villaksmyndighetenes avmakt i forhold til andre sektormyndigheter med innflytelse over laksens leveområder. Villaksutvalget konstaterte at den fragmentariske forvaltningen var en hovedutfordring i arbeidet for å verne og styrke villaksbestandene. Jeg skal forklare dette noe nærmere.

La oss først se på fjordområdene utenfor de viktigste laksevassdragene våre.  Allerede da Villaksutvalget leverte sine forslag i 1999, hadde oppdrettsnæringen lenge hatt en eventyrlig vekst, og anleggene var spredt utover store deler av kysten fra Rogaland og nordover. Villaksmyndighetene, den gang med linje fra Miljøverndepartementet til Direktoratet for naturforvaltning og videre til fylkesmennene, hadde minimal innflytelse over denne utviklingen. Den ble styrt av politikere med vekst som mål og av forvaltningsmyndigheter som skulle følge dette opp.  Selv om disse myndighetene, i første rekke Fiskeridirektoratet, hadde reguleringsmyndighet, var det overordnede mål å sørge for en god og hensiktsmessig utvikling av næringen. Og selv om det gjaldt miljøkrav, derunder krav om bærekraft, var det de vekstansvarlige, fiskerimyndighetene, som avgjorde hva som var «bærekraftig». Og det hindret ikke veksten at villaksen utvilsomt led under enorm lusetetthet og store rømningstall. Riktignok var det i 1989 fastsatt noen relativt små sikringssoner utenfor mange av de viktigste laksevassdragene, der nye oppdrettsanlegg ikke skulle etableres. Men de allerede etablerte kunne fortsette som før. Situasjonen var altså den at de ville laksebestander ble utsatt for stadig større trusler og skadevirkninger fra en ønsket industrireisning, uten at de myndigheter som hadde hovedansvaret for å verne og styrke villaksen kunne gjøre stort annet enn å se på. Villaksmyndighetenes reguleringsfullmakter ble overstyrt av dagjeldende lov om fiskeoppdrett og sterke politiske føringer.

Den samme, tilbaketrukne rolle var villaksmyndighetene nødt til å spille overfor ulike inngrep i vassdragene. Selv kunne de nok regulere fisket, i første rekke fisketider og redskapsbruk. Men som Villaksutvalget skrev: «Fortsatt kan kraftutbygging endre vannføring og temperatur på en måte som rammer lakseproduksjonen. Veimyndighetene kan bygge veier inntil elvene. Grunneiere kan ta grus fra elvebunnen.». Det var vassdragsreguleringsloven med konsesjoner og vilkårsfastsettelse som bestemte kraftverkenes manøvreringsreglement, det var vassdragsloven som bestemte om tiltak i form av grusgraving skulle tillates, og veibygging var det som regel statlige veimyndigheter som hadde regien over, eventuelt også kommuner i henhold til plan- og bygningsloven. Dette er ingen uttømmende oppregning av sektormyndigheters innflytelse på laksens leveområder i vassdrag. Men den illustrerer i det minste villaksmyndighetens begrensede myndighet til å forvalte den naturressurs de hadde som hovedoppgave å verne og styrke. Det var denne oppsplittede forvaltning Villaksutvalget satte søkelyset på og karakteriserte som det største problemet i norsk villaksforvaltning. Et viktig premiss for denne diagnosen kom til uttrykk i følgende setning: «Utvalget er klar over at de fleste inngrep i dag krever offentlig tillatelse etter til dels omfattende prosedyrer som skal ivareta en rekke allmenne interesser. Men de historiske erfaringer – helt opp til i dag – viser stort sett at villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».

En fantastisk laks fra Bolstadelva. Dte har vært gjort en formidabel innsats i elva for å få storlaksen tilbake. Bl.a. har laksesmolten blit slept ut fjorden for å unngå lusepåslag fra oppdrettsindustrien.

Villaksutvalgets viktigste tiltak for å rette opp denne ubalansen, ble introdusert i formuleringen «at tiden nå er inne til å gi laksens viktigste leveområder et mer reservasjonsløst vern».  De viktigste leveområdene innenfor vår nasjonale jurisdiksjon var og er laksevassdragene og de nærmeste fjordsystemene utenfor. Og verneforslaget var virkelig inngripende. Vassdragene med de biologisk og genetisk sterkeste laksebestandene ble valgt ut som nasjonale laksevassdrag, og store fjordsystemer utenfor de nasjonale laksevassdragene, til dels langt større enn de midlertidige sikringssonene, fikk status som nasjonale laksefjorder. Verneregimet gikk i korthet ut på at de nasjonale laksevassdragene skulle vernes mot alle nye inngrep som ikke hadde laksens beste som mål, og i vassdrag som allerede var regulert, skulle hensynet til villaksen gis betydelig vekt ved forlengelse av konsesjoner og fastsettelse av manøvreringsreglement. I de nasjonale laksefjordene skulle all ny oppdrettsvirksomhet forbys, og eksisterende anlegg pålegges å flytte ut. Det innebar blant annet at praktisk talt hele havområdet i det østlige Finnmark, fra Kinnarodden til grensen mot Russland, ville bli fritt for lakseoppdrett. Når det gjaldt muligheten for unntaksvis å tillate inngrep innenfor de vernede områder, understreket Villaksutvalget at «her må adgangen være meget snever, og under enhver omstendighet må vedtaket treffes av Kongen statsråd».

Oppsummert: Forslagene fra Villaksutvalget ga altså et meget sterkt vern til leveområdene for de de genetisk og biologisk mest robuste og  tallrike villaksbestandene innenfor våre nasjonale grenser. Dette var intensjonen i utvalgets viktigste forslag, som også innebar at det burde vedtas en bestemmelse i lakseloven som hjemler opprettelse av nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag med verneregimer som skissert.

Og så er spørsmålet: Hva ble skjebnen til dette radikale forslaget? Jeg kan ikke se at noen har gjort en helhetlig analyse av dette spørsmålet, meg bekjent heller ikke av de rettslige implikasjoner av § 7 a i lakseloven som ble vedtatt i desember 2012. Jeg må her nøye meg med en stikkordmessig omtale av denne bestemmelsen. Den er bygget opp slik at første ledd gir det materielle, innoldsmessige, vernet for de nasjonale laksefjorder og vassdrag. I første ledd annen setning heter det: «I disse områdene skal laksen sikres en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep.» Dette er en fortettet gjengivelse av stortingsflertallets synspunkter under behandlingen av Villaksutvalgets forslag. Der hvor utvalget ville ha et tilnærmet absolutt vern, åpnet Stortinget for inngrep, dog ikke «skadelige» sådanne.

Til dette har jeg to bemerkninger. For det første: De laksefjorder som de politiske myndigheter til slutt aksepterte som verneberettigede, var til dels vesentlig mindre i utstrekning enn hva Villaksutvalget foreslo. Og til tross for dette, fikk mange av de eksisterende oppdrettsanleggene lov å fortsette sin virksomhet innenfor den vernede laksefjorden. Men det vi vet om oppdrettsvirksomheten, er at den fortsatt utgjør en stor fare for villaksen – både ved luseangrep, smitterisiko og rømninger. Det finnes ikke en eneste positiv virkning for villaksen fra denne industrien, bare negative. Det harmonerer derfor dårlig med § 7 a første ledd annen setning at det fortsatt tillates anlegg innenfor et verneregime som skal sikre laksen mot «skadelige inngrep», som loven så flott fastslår. Et lyspunkt er likevel at en rekke anlegg er flyttet ut av nasjonale laksefjorder med hjemmel i en forskrift fra 2009 om akvakulturrelatert virksomhet i nærheten av slike fjorder. Jeg kommer litt tilbake til denne forskriften.  For det annet: Hvem skal avgjøre om et inngrep er «skadelig» for laksen? Det er fortsatt de andre sektormyndighetene som bestemmer det, ikke villaksmyndighetene. Det heter således i siste setning i § 7 a siste ledd: «Bestemmelser om tiltak og aktiviteter som faller inn under vannressursloven, og regulering av akvakultur med hjemmel i akvakulturloven eller matloven, gis med hjemmel i disse lovene». (Situasjonen er akkurat den samme for f.eks. vassdragsreguleringsloven). Det er altså myndigheter som ikke har som primæroppgave å verne villaksen, men tvert i mot administrerer tiltak som kan medføre skadelige og uheldige virkninger for laksebestandene, som vil ha det avgjørende ordet i spørsmålet om et inngrep er «skadelig». Da hjelper det ikke så mye at de myndigheter som har som sin sentrale oppgave å verne villaksen, med Klima- og miljødepartementet på toppen, kan fastsette forskrifter om «blant annet forbud mot, begrensninger av, vilkår for og meldeplikt for tiltak i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder som kan være til skade for laksen..». Dette må forstås slik at forskriftskompetansen først og fremst har betydning på områder hvor sektormyndighetene ikke har ansvar og myndighet. Hvis villaksmyndighetene mener at et tiltak iverksatt av disse myndigheter er «skadelig», kan de argumentere for det, men ved uenighet vil sektormyndigheten ha det avgjørende ordet. For å assosiere til Al Capones anbefaling: De kan trygle med ord, men noe «gun» har de ikke til rådighet. Det sies jo rett ut i § 7 a at sektormyndighetenes tiltak reguleres av deres hjemmelslover, helt i samsvar med de lovgivende organers uttrykte ønske under forberedelsen av loven. For øvrig er det grunn til å merke seg at villaksmyndighetene ennå ikke har vedtatt forskrifter på dette området. Her etterlyser jeg en mer offensiv holdning hos miljømyndighetene, som bør strekke sin kompetanse så langt inn mot sektormyndighetenes ansvarsområde som overhodet mulig. Oppsummert: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen uttalte i går at Villaksutvalgets utredning er «fulgt opp i en eller annen form». Det er presist i sin omtrentlighet. Det Villaksutvalget i sin tid diagnostiserte som hovedproblemet i lakseforvaltningen, det fragmentariske, oppsplittede systemet, består fullt og helt.  

Jeg vil tilføye: Det er nok så at sektormyndighetene er bundet av miljøstandarder i sin lovgivning, eksempelvis slik at det er et generelt vilkår for tildeling av tillatelse til oppdrettsvirksomhet etter akvakulturloven § 6 bokstav a «at det er miljømessig forsvarlig». Det samme krav stiller § 10 blant annet til driften. Lignende miljøstandarder har vannressursloven for tillatelse til vassdragstiltak. Men det er grunn til å merke seg at ingen av sektorlovene har en eneste henvisning til verneregimene i nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag. Det forteller noe om prioriteringene på lovgivernivået. En slik henvisning hadde nok bidratt til økt bevissthet om disse vernehensynene hos de ulike myndigheter som ikke har spesielt ansvar for villaksen. Men her må jeg i rettferdighetens navn nevne at fiskerimyndighetene allerede i 2009, med hjemmel i akvakulturloven, ga en forskrift om akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale fjorder og vassdrag. Og at det fragmentariske systemet fortsatt består i gjeldende lovgivning, betyr ikke nødvendigvis at sektormyndighetene neglisjerer verneregimene. Som tidligere nevnt påla myndighetene i 2011, med hjemmel i den nettopp nevnte forskrift, en rekke oppdrettsanlegg å flytte ut av nasjonale laksefjorder. Og det skal finnes eksempler på at NVE har nektet konsesjon til kraftprosjekter som kan påvirke laksen i nasjonale laksevassdrag, endog der miljømyndighetene ikke bestemt har frarådd disse. Så i praksis er ikke bildet helsvart, det er nyanser i grått.

Et lite lyspunkt er kanskje at den foreløpige evalueringen (kalt midtveisvurdering) av nasjonale laksefjorder og nasjonale laksevassdrag, utført av NINA og Havforskningsinstituttet (HI)og publisert i 2013, ikke er illevarslende. Eksempelvis heter det i NINAs minirapport 470: «På bakgrunn av sammenhengene som er funnet her, er det rimelig å anta at nasjonale laksefjorder til en viss grad vil virke for å beskytte mot rømt oppdrettslaks i vassdragene dersom laksefjordene er store nok». HI vurderte luseproblemet og uttalte seg i samme retning i sin rapport. Men dette forteller meg at dersom Villaksutvalgets forslag om vesentlig større nasjonale laksefjorder var blitt realisert, derunder utflytting av alle eksisterende anlegg, ville vi hatt en annen og langt gunstigere situasjon for villaksen i Norge. Og når det gjelder vassdragene, heter det i NINAs rapport at «bestandsmåloppnåelsen er bedre i nasjonale laksevassdrag enn i andre vassdrag». Men så kommer et vesentlig forbehold: Det er vanskelig å si om dette skyldes den ekstra beskyttelse som vernestatusen er ment å gi, eller om det skyldes utvalgskriteriene til denne statusen, de biologisk sett mest produktive og genetisk mest interessante laksebestandene. For meg synes det innlysende at seleksjonen her har hatt stor betydning.

Jeg har til nå beskrevet den avmakt lovgivningen setter villaksmyndighetene i, når de blir overstyrt av andre sektorers myndighetsutøvelse. Men selv der villaksmyndighetene har den fulle kompetanse, innenfor lakselovens eget område, ser vi klare eksempler på maktesløshet. Jeg har allerede nevnt den ubrukte forskriftshjemmel i § 7 a annet ledd. Et annet slående eksempel er den manglende oppfølgning av NASCOs og Det internasjonale havforskningsrådets klare råd om å unngå fiske på blandede bestander av laks, fordi det kan bidra til utryddelse av de svakeste av disse. Dette rådet kom tidlig inn i NASCO-samarbeidet, og senest er det utdypet i en rapport fra juni 2014, der det pekes på at mange medlemsstater «continue to have mixed-stock fisheries, but the scale is very different ranging from 330 tonnes in Norway to 2 tonnes in Sweden». Norske myndigheter tok et modig og viktig skritt da de i 1989 forbød alt drivgarnfiske etter laks. Likeledes da de gjennom NASCO-samarbeidet bidro til at Færøyenes linefiske hovedsakelig på norske villaksbestander ble stanset på 1990-tallet. Men så er bremsene satt på. Dette er skjedd til tross for at den kraftige nedgang i villaksbestandene fortsatte, altså etter at det meget effektive drivgarnfisket og Færøyfisket var opphørt. Riktignok er krokgarnfisket blitt stanset, bortsett fra i Finnmark, og åpningen for kilenotfisket er blitt stadig trangere, med innkortet fisketid. Men nedgangen i laksebestandene har fortsatt, og det er på det rene at sjølaksefisket langs Finnmarkskysten også beskatter russiske laksebestander. Norge er utsatt for et internasjonalt press for å begrense dette fisket. Det kan også nevnes at flere av bestandene i Tanavassdraget, det antakelig viktigste produksjonsområde for atlantisk laks, er truet av utryddelse. Disse beskattes både av sjølaksefiske og et dårlig regulert elvefiske.

Laksefiske i Lærdal 2015

Denne mistrøstige situasjonen har villaksmyndighetene makt til å gjøre noe med – den reguleres av deres egen lov, når det bortses fra det finske elvefisket i Tana. Det kom noen løfterike signaler i St.prp. nr. 32 (2006-2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Her het det: «Departementet mener at krokgarnfisket bør fases ut også i Finnmark. I den forbindelse vil det bli lagt opp til en overgangsperiode som vil gi de berørte fiskerne tilstrekkelig tid til å gå over til å fiske med kilenøter.» . Stortingets svar til dette, i Innst. S. nr. 183 (2006-2007), var at spørsmålet må sees i sammenheng med utredningsarbeidet om samiske rettigheter. Dermed var utfasingsprosessen effektivt parkert.  Jeg har ikke sett tegn til at den fortsetter. Men for kilenotfisket kom Stortinget med tydeligere signaler: «For å få til en begrensning av fiske på blandede arter(må være feilskrift for «bestander») vil komiteens flertall…be Regjeringen vurdere en konsesjonsordning der grunneiere som har dette som en del av næringsgrunnlaget, fortsatt skal kunne fiske med kilenot mot at andre som ikke er avhengige av inntekter fra dette fisket, kan fases ut». Til tross for denne dytten fra stortingsflertallet, har jeg ikke registrert spor av oppfølgning. Er den saken også parkert? Dessverre er denne tafattheten symptomatisk for norsk villaksforvaltning i dag. Når vi plusser på med anomalier som at fiske med fastredskaper, som ble forbudt i praktisk alle vassdrag i 1978, fortsatt er tillatt i Numedalslågen, Neiden og Tana, der det som nevnt skjer på til dels truede bestander, at fiske med reke som agn er tillatt i Numedalslågen, og at det er åpent for laksefiske i en rekke oppgangshindrende høler til tross for at det i perioder er som å fiske i en oppdrettsmerd, bidrar ikke det til å styrke tilliten til forvaltningen.

Jeg har i mange år levd nokså tett på villaksforvaltningen, og det er en stund siden den har imponert ved mot og effektivitet. Vi sliter også med et svekket internasjonalt renommé som villaksstormakt. Forfatteren Kaj Skagen skrev i 1998: «Hvis laksen skal få utfolde seg som art, så kan man følgelig ikke skille den fra elven, ikke hindre den i sprangene, ikke forvirre dens genetiske kode, ikke gripe fundamentalt inn i elveløpet, og ikke umuliggjøre dens vandringer». Og med disse ord fikk de fleste involverte sitt pass påskrevet  – også sportsfiskerne.

Din overskrift

         

Veterinærinstituttets faglige årsrapport 2014

Selv om Norge har en god situasjon for dyre- og fiskehelse, fȏr- og mattrygghet sammenlignet med andre land, har vi også utfordringer. Antibiotikaresistens i landbruket og lakselus i oppdrettsnæringa er eksempler på dette. 

I Veterinærinstituttets faglige årsrapport 2014 får du noen innblikk i vår aktivitet og våre satsningsområder innen helse og velferd hos dyr og fisk, samt fȏr- og mattrygghet. Aktivitetene omfatter beredskap, overvåking, diagnostikk, forskning og rådgivning.

Én helse-perspektiv
Veterinærinstituttet arbeider ut fra ‘én helse’-perspektiv. Med det menes at vi også vurderer betydningen av fiske- og dyrehelsen for menneskers helse og miljø. Vi ser at økt import av dyr og produkter, økt reisevirksomhet, endringer i matvaner, klimaendringer og strukturendringer innen husdyrproduksjonen og akvakulturnæringa gir oss nye utfordringer innen våre ansvarsområder.

Antibiotikaresistens
I 2014 hadde Veterinærinstituttet stor aktivitet på området antibiotikaresistens, spesielt når det gjelder de multiresistente bakteriene MRSA hos svin, og ESBL og QREC hos fjørfe.

(MRSA: Methicillin-resistent Staphylococcus aureus, ESBL: Extended spectrum betalaktamase-produserende E.coli) QREC: Kinolonresistente E. coli).

Arbeidet med å bli kvitt de multiresistente bakteriene MRSA i svinenæringa som startet i 2013, fortsatte i 2014. MRSA gir ikke helseproblemer av betydning for dyrene, men er meldepliktig hos mennesker og er først og fremst et problem på helseinstitusjoner. Myndighetene har som mål å holde norsk gris fri for MRSA og Veterinærinstituttet bidrar sterkt i dette arbeidet gjennom kartlegging, diagnostikk, beredskap, rådgivning og forskning.

Det påvises stadig oftere multiresistente bakterier hos sports- og familiedyr. En av disse methicillinresistente Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), kan muligens smitte fra hund til menneske og gir grunn til bekymring.

Lakselus
Lakselus er en stor utfordring for norsk oppdrettsnæring. Situasjonen i 2014 var preget av relativt høye lusetall på vårparten, vedvarende høyt forbruk av legemidler og stor utbredelse av lus med nedsatt følsomhet for de vanligst brukte legemidlene.

Veterinærinstituttet koordinerer overvåkningen av lakselusas resistens mot legemidler og situasjonen viser et alvorligere bilde i 2014 sammenlignet med 2013. Det var også en økt behandlingsfrekvens i forhold til tidligere år.

Veterinærinstituttet er involvert i flere forskningsprosjekter som ser på utvikling av ikke-medikamentelle metoder i bekjempelsen av lakselus som samtidig legger vekt på registrering av fiskevelferd.

Les rapporten

Din overskrift