Om hølene på Storjord

Beskrivelse av fiskeplassene

Førshøla
Førshøla er lengst oppe på valdet på grensen mot Larsos.
Førshøla består av noe stor stein, og noe stri vannføring. Dette er en spennende fiskeplass og passer for alle typer fiske.
Det er toalett oppe på bakkekanten midt på Førshøla.
BILDER / VIDEO (Se undermeny)

Stryket mellom Førshøla og Brennmoøyra
Her er det fullt mulig å fiske på lav vannstand, men forsiktighet bør utvises.

Brennmoøyra
Brennmoøyra består hovedsaklig av småstein og grus. Vannet er relativt stilleflytende, og det er gode fiskeforhold fra oversiden av kulpen til helt ned mot Tennøyra. Øverste delen egner seg for alle typer fiske, og der er hølen relativt dyp. Hølen blir grunnere etter ca. 1/3 av hølen. Hele strekket er svært attraktivt for fluefiske. Det er ikke tillatt å fiske fra Tennøyra, da dette tilhører OS-valdet.
Det er gapahuk og toalett øverst på Brennmoøyra.
BILDER / VIDEO (Se undermeny)

Høla
Høla består hovedsaklig av små stein og grus. Vannet er relativt stilleflytende, og det er meget gode fiskeforhold fra helt øverst i Høla til helt ned på brekket. Det meste av Høla egner seg for alle typer fiske, men fiskerne ser ut til å foretrekke fluefiske i Høla.
Det er gapahuk og toalett ved Høla.
BILDER / VIDEO (Se undermeny)

Sjåøyra
Sjåøyra er kulpen nedenfor Høla og som går inn mot veien på vestsiden. Sjåøyra består hovedsaklig av små stein og grus. Hølen er ganske dyp med betydelig roligere understrøm enn overflatestrømmen. Sjåøyra passer for alle typer fiske, mens fluefiske er nok det dominerende.
BILDER / VIDEO (Se undermeny)

Sjåskoan
Sjåskoan er strekket fra brukarene til gammelbrua over elva og til nybrua. Sjåskoan består hovedsakelig av grove og midlere grussedimenter, er relativt grunn, med mellomrask vannføring, og passer utmerket til fluefiske.
Det er gapahuk og toalett ved Sjåskoan.
BILDER / VIDEO (Se undermeny)

Søkksanj
Søkksanj er strekket fra nybrua og ned til svingen mot Leiråhøla. Søkksanj har bunnsedimenter som i hovedsak består av grov og midlere grussedimenter. I nederste delen består bunnen også av sandsedimenter. Vannføringen er relativt rask på både stor og liten elv, og er egnet for alle typer fiske. Fluefiske er det mest dominerende på Søkksanj.
Det er gapahuk og toalett ved Søkksanj.
BILDER / VIDEO (Se undermeny)

Leiråhøla
Leiråhøla består av både grunne og dypere deler. Bunnsedimentene her består hovedsaklig av grus, sand og leire. Vannføringen er relativt rolig, og Leiråhøla er egnet for alle typer fiske.
BILDER / VIDEO (Se undermeny)